FAQ
Risico en schades
In geval van schade kunt u een foto van het beschadigde artikel binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen naar ons toesturen, waarna bepaald wordt of een kostenloze vervanging plaats kan vinden.
Levering en levertijden
De goederen worden verzonden voor rekening en risico van de koper. De door u bestelde goederen worden afgeleverd op het door u opgegeven adres, indien gewenst in een straal van 20km van Den Haag, door ons persoonlijk. Verzending vindt in het algemeen plaats via een koeriers- en/of pakketdienst.
Voor een bestelling van keramiek geldt een levertijd van gemiddeld 4 weken na ontvangst van betaling, waarna de order pas definitief uitgezet kan worden en het maakproces door onze producent kan worden gestart, build-to-order heet dat.
Retouren en Herroepingsrecht
De goederen aangeschaft via deze website worden na bestelling door de consument, het ontvangen van de bestelbevestiging en factuur van ons, en het ontvangen van de betaling pas in het orderproces naar onze producent opgenomen. De gemiddelde levertijd ligt op 4 weken, dit kan door onvoorzien omstandigheden maar ook drukte bij de producent oplopen.
Herroepingsrecht
Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan een ons bekend gemaakte vertegenwoordiger.
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan ons retourneren, conform de door ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Kosten in geval van herroepingsrecht
Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ongeschonden ontvangst van de terugzending of herroeping, terugbetalen.
Terms and Conditions

De Algemene Voorwaarden kunnen hier worden gedownload, op verzoek kunnen deze ook digitaal ter beschikking gesteld worden.

Privacy Policy
Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en eigendom van Birgit Verwer en Studio Brazen V.o.F. waarvan zij vennoot is. Aan de informatie op de website kunnen geen rechten worden ontleend.
Studio Brazen behoudt zich het auteursrecht op deze website voor. Uitsluitend met bronvermelding van Birgit Verwer, naast mogelijk andere rechthebbende en enkel na schriftelijke toestemming van Studio Brazen V.o.F., is het toegestaan de informatie op deze website geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze over te nemen en/of te verspreiden.
Bij vragen over de inhoud van deze website, neem contact op met Birgit Verwer en/of Studio Brazen.
Enige vorm van aansprakelijkheid voor schade die op welke manier dan ook verband kan houden met het gebruik van deze website wordt op generlei manier aanvaardt door Birgit Verwer en Studio Brazen V.o.F. noch zijn zij verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen danwel andere websites die verwijzen naar deze website.

Onze verdere privacy policies kunt u hier downloaden en kunnen op verzoek digitaal beschikbaar gesteld worden.